<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8957839506113325174\x26blogName\x3dSyair+Spiritual+Engineering+Quotient+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://rahmatseq-syair.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3din\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rahmatseq-syair.blogspot.com/\x26vt\x3d-3841610566694776488', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Spiritual Engineering Quotient

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

KAU, Akhirnya Ku Temukan Jua!

Kerinduan akan sahabat karib
yang telah menemani dalam suka dan duka
semakin menggelora dalam relung kebaqaan.
Hari demi hari,
waktu demi waktu,
aku mencari sejati diri-Mu
menanti itulah awal dan akhir dari pengharapan
Tanpa kuduga,
harapan besar yang terpendam
akhirnya berjumpa dengan KEKASIHku, belaian jiwaku.
pertemuan singkat ini
hanya dilakukan karena kecintaan GURU SUCI pada diri sejatiku.

Awal dan akhir dari perjumpaan ini
akan menjadi pengalaman emas bagi perjalanan batinku
aku telah menggoresnya dengan tinta kemuliaan
yang mengalir dari sungai keabadian.
Tak ada kata dan bahasa
yang dapat ku ucapkan
hanya syukur dan syukur itulah detikan yang menbasahi lidah kecilku.

Awal perjumpaan
senantiasa aku kenang di mana dan kapan saja
tak mengenal waktu dan ruang
Engkau terjaga dari pandanganku.
Walaupun satu detik
Engkau hilang dari pandanganku
berarti telah mati kedalaman batinku.
Sekalipun bom dunia menenggelamkan wujudku
engkau tiada hilang dari pandanganku
engkau permata yang telah kutemukan kembali
setelah lama berpisah
untuk menjalankan sunantullah
dan akhirnya
Engkau berkunjung jua kehadiratku.


LA, 30/10/2007 M. / 19 Syawwal 1428 H.

posted by SEQ Training Center @ 00.15, ,

STOP SESAT!!!

Sesat,
itulah kata yang bergulir di masyarakat
pernahkah Nabi menyesatkan seseorang/kelompok?
tak habis pikir
mengapa penyesatan sebegitu mudah dikatakan
penyesatan awal dari kehancuran kepercayaan manusia
Para nabi, utusan, bahkan Tuhan, tak pernah menyesatkan manusia.
alangkah sombongnya manusia menyesatkan manusia
hikmah apa yang terpendam dalam dirinya
hingga berani menyesatkan?

Sesat,
awal dan akhir dari sebuah perjalanan
tak ada yang maju dalam hidup
kecuali berani menantang penyesatan
para arif billah
telah menjadi makanan hariannya
dalam menyantap penyesatan
Seorang tidak akan sampai
pada derajat kebenaran
kecuali seribu orang yang benar mengatakan ENGKAU SESAT.

Sesat,
Stop perkataan sesat
tataplah dinamika kehidupan dengan kearifan
tebarkan rasa cinta dalam diri
melalui cinta kedamaian di dunia akan tumbuh
melalui cinta kita dapat menuia kebahagian
melalui cinta kata sesat akan hilang.

LA, 30/10/2007 M. - 19 Syawwal 1428 H.

posted by SEQ Training Center @ 23.49, ,

Gurindam Sufi; Syeikh Hamzah al-Fanshuri

Wahai segala kita anak Adam
Jangan lupa akan Shahi Alam
Pada bahr al-dhunub jangan terkaram
Supaya ashiq siang dan malam

Ashiqmu itu jangan bercawang
Meninggalkan dunia jangan kepalang
Suluh Muhammad sayogia kau pasang
Kepada Rabb al-Alamin supaya kau datang

Syariat Muhammad terlalu 'amiq
Cahayanya terang di bayt al-'atiq
Tandanya ghalib lagi sempurna tariq
Banyaklah kafir menjadi rafiq

Bayt al-'atiq itulah bernama Ka'bah
Ibadat di dalamnya tiada berlelah
Tempatnya ma'lum di tanah Mekah
Akan qiblat Islam menyembah Allah

Wahai segala kita yang membawa iman
Jangan berwaktu mengaji Qur'an
Halal dan haram terlalu bayan
Jalan kepada Tuhan dalamnya 'iyan

Qur'an itu ambil akan dalil
Pada mizan Allah supaya thaqil
Jika kau ambil syari'at akan wakil
Pada kedua alam engkaulah Jamil

Kerjakan salat lagi dan sa'im
Inilah ma'na bernama qa'im
Pada segala malam kurangkan na'im
Nafikan alam kerjakan da'im

Ukhrujkan dirimu daripada sayyi'at
Jangan taqsir mengerjakan hasanat
Tuntut olehmu hakikat salat
Supaya wasil adamu dengan Dhat

Salat itu terlalu kamal
Di dalamnya liqa lagi dan wisal
Apabila lenyaplah daripada waham dan khayal
Engkaulah sultan yang tiada bermithal

Malak al-mawt terlalu garang
Tiada berwaktu iya akan datang
Suluh Muhammad sayogia kau pasang
Supaya mudah pulang ke sarang

Hikmat dan khayal jangan kau cari
Supaya jangan menjadi 'asi
Kerjanya itu sifat nafsani
Tiada dapat sampai kepada Rabbani

Hikmat dan khayal tinggalkan bapai
Supaya engkau jangan terlalai
Ma'rifat dan Haqiqat sayogia kau pakai
Itulah 'amal yang tiada berbagai

Hamzah ini asalnya Fansuri
Mendapat Wujud di tanah Shahrnawi
Beroleh khilafat ilmu yang 'ali
Daripada 'Abd al-Qadir Jilani

posted by SEQ Training Center @ 08.31, ,


Web Blog SEQ

Penulis

    Saya SEQ Training Center dari United States Organisasi nirlaba yang bergerak dalam peningkatan spiritual pada setiap diri insan terpuji.
    Lihat Profil Lengkap

Arsip

Posting

Links

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates